Látogatói Szabályzat

Látogatói Szabályzat

Tisztelt Látogatóink!

 

Kérjük, hogy a 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. szám alatti ingatlan (Resonator Park) és a ResoArt Villa látogatása során tartsák be a ResoArt Alapítvány, mint programszervező által hozott alábbi szabályokat:

 

Rendezvények látogatása

Programjainkat csak érvényes belépővel lehet látogatni. A jegyeket kizárólag a Liget+ oldalán keresztül lehet megvásárolni a meghirdetett tárlatvezetés időpontokra. A megvásárolt jegy kizárólag az adott idősávban meghirdetett program alkalmával használható fel, másik időpontra át nem foglalható. A helyszínen jegyvásárlásra, a meghirdetett időpontokon kívül a villa látogatására nincs lehetőség.

Csoportos látogatást, illetve a villa földszinti, rendezvények megtartására alkalmas három egybenyitható termének bérlését előzetes egyeztetéssel, egyedi megállapodással tudjuk biztosítani, amennyiben a tervezett program illeszkedik az Alapítvány céljaihoz és a villa presztízséhez.

A ResoArt Villa épületét és programjait mindenki saját felelősségére látogathatja.

A programokat és az épületet még érvényes belépőjeggyel sem látogathatja alkohol, bódító- vagy ajzószer hatása alatt álló, illetve hiányos öltözetben érkező (pl. mezítláb, fürdő öltözetben) személy. Azokkal szemben, akik viselkedésükkel látogatóink és alkalmazottjaink biztonságát sértik vagy veszélyeztetik, szükség esetén rendőri intézkedését kezdeményezhető.

A ResoArt Villa fenntartja változtatás (időpont és/vagy program vonatkozásában), lemondás jogát. A programváltozásról, lemondásról a látogatók részére külön értesítést küld az erre okot adó körülményről való tudomásszerzést követő 3 napon belül.

 

Látogatás kisgyermekkel

A ResoArt Villa örömmel fogadja kiskorú látogatóit, ugyanakkor személyi és műtárgybiztonsági okokból az alábbi szabályok betartása elengedhetetlen.
A tárlatvezetés és a kiállítás 10 éves kortól látogatható. A szülő, nagykorú kísérő felel azért, hogy a gyermek a kiállítási tárgyak épségét megóvja, és a kiállítóteret, valamint annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használja. A fiatalkorú testi épségéért, valamint az Intézményhez illő, kulturált viselkedéséért a szülő, nagykorú kísérő felel. Kérjük, hogy a kiállítások látogatása alatt legyenek tekintettel a többi látogatóra, és működjenek együtt az ezt biztosító kollégákkal.

 

Tilos bevinni

A kiállítótérbe, rendezvénytérbe tilos bevinni palackot, ételt, italt, élő állatot, gyermekjátékot, rollert, vagyonra-, személyre-, vagy közbiztonságra veszélyes eszközöket, szúró- és vágóeszközöket, illetve bármit, ami a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát, illetve a műalkotások állapotát veszélyeztetheti.

 

Ruhatár

Biztonsági okokból a ruhatár használata ingyenes és a kiállítások, rendezvények látogatása esetében kötelező. A csomagokat, bármilyen méretű hátizsákot, esernyőt és 30×40×20 cm-nél nagyobb méretű táskát kötelező a ruhatárban elhelyezni. Háton semmilyen méretű táska nem viselhető, a kisméretű női hátitáskákat csak elöl viselve vagy kézben lehet bevinni. Kabátban a kiállítások nem látogathatóak. A látogatók a Resonator park és a ResoArt Villa területére csak saját felelősségükre hozhatják be vagyon-, és értéktárgyaikat.  A bevitt tárgyak megőrzéséért és a tárgyakban keletkező bármilyen kárért az Alapítvány nem vállal felelősséget.

 

Mobiltelefon

Kérjük, a kiállítótérben ne zavarja a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonját halkítsa le és azt ne használja beszélgetésre.

 

Műtárgyvédelem, óvintézkedések

A Resonator Parkban és a ResoArt Villában található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a műtárgyak, berendezések rongálása tilos! A műtárgyak állaga már egy érintéstől is sérülhet. Kérjük, hogy ne közelítsen hozzájuk, és ne érintse, ne fogja meg őket!
Az okozott károkat a károkozó köteles megtéríteni.
A Resonator Parkban – személy- és vagyonbiztonsági okokból – térfigyelő rendszer működik.
Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogatók kötelesek pontosan betartani az Alapítvány munkatársainak utasításait.

 

Kép- és hangvelvétel készítése

A Resonator Park egész területén, illetve termeiben az Alapítvány megbízásából kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet. Az így készített kép- és hangfelvételt az Alapítvány jogosult a rendezvényhelyszín népszerűsítése és a lezajlott eseményekről való tájékoztatás érdekében időben, térben és felhasználási módban korlátlanul használni. A látogatók semmilyen követeléssel nem élhetnek az üzemeltetővel, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel illetve annak jogos felhasználójával szemben.
A látogatók számára vaku-, illetve fényképállvány, mobilkészülékekhez szelfibot és stabilizátor használata tilos. 

A villában rendezett előadóművészeti eseményeken, élő- vagy vetített előadáson, filmvetítéssel egybekötött rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). E szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.

 

Dohányzás

A ResoArt Villa egész területén tilos a dohányzás, elektromos cigaretta használata sem megengedett. Dohányozni csak a főbejárat előtti kerítésen kívül lehetséges, a bejárattól legalább 5 m távolságban.

 

Akadálymentesség

A villa korhű felújítása okán, sajnos nem akadálymentesített az épület.

 

A szabályok be nem tartása, az együttműködés megtagadása esetén a ResoArt Villában való tartózkodás jogát kollégáink megvonhatják.
A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
A látogató tudomásul veszi, hogy a Resonator Park és a ResoArt Villa területére történő belépéssel a jelen Házirendben foglaltakat tudomásul veszi, és elfogadja.

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDIK VELÜNK ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉBEN ÉS ÁPOLÁSÁBAN!

 

Budapest, 2023. 09. 06.

 

ResoArt Alapítvány
szervező